Tælleremse, remse brugt af børn til at afgøre, hvem der skal "være den" eller "stå" i bestemte lege. Den, der fremsiger remsen, markerer eller tæller gerne på remsens trykstærke stavelser og peger samtidig på deltagerne, der står rundt om. Ofte er det den sidst udtagne, der får den mindst eftertragtede rolle. Tælleremser repræsenterer en tungefærdig leg med tilsyneladende meningsløse lyde og rim. En kendt traditionel tælleremse er Okker gokker gummiklokker/ erle perle pif paf puf/ væk med den beskidte luf. Nogle forskere har bag disse ordlege villet ane trylleformler og anden magisk digtning. Tal bruges også som struktur i andre remser og remselege, fx Én, to, tre, nu skal I bare se. Noget tyder på, at tælleremserne, der formentlig er jævngamle med børnelegene, nu er på retur (se leg). Se også børnerim.