Systole, (gr. 'sammentrækning', af syn- og afledn. af stellein 'stille, ordne'), hjertemusklens sammentrækning, se hjerte; om det systoliske blodtryk, se desuden blodkredsløb og blodtryk.