Supremat, (af lat.), øverste myndighed, især pavens overhøjhed.