Superkritisk kromatografi, kromatografisk teknik, hvor der anvendes en mobil fase, som pga. anvendelsen af forhøjet tryk og temperatur befinder sig i superkritisk tilstand, jf. superkritisk teknik. Se også kromatografi.