Sund, langt og forholdsvis smalt farvand, der adskiller en ø fra fastlandet eller to øer indbyrdes, fx Øresund, Aggersund og Salling Sund. Strømhastigheden i sunde er ofte så stærk, at materialeaflejringer forhindres.