Subtilitet, (fr. subtilité), det at være subtil; noget subtilt.