Subtangent er et begreb inden for analytisk geometri vedrørende kurver i den euklidiske plan udstyret med et sædvanligt retvinklet \((x,y)\)-koordinatsystem. Subtangenten til en kurve i et punkt \(P\) er det linjestykke, der ligger mellem \(P\)'s projektion på \(x\)-aksen og skæringspunktet mellem kurvetangenten i \(P\) og \(x\)-aksen.