Subkrustal, (af lat. sub- under- + crusta hård overflade, skorpe), hørende til den inderste del af jordskorpen.