Stupefacientia, (lat., af stupefacere forbløffe, 'tage pippet fra'), d.s.s. narkotika.