Stumhed er en manglende evne til at tale, mens andre udtryksmidler som skrift, mimik og gestikulation er intakte. Stumhed er en normal og da som regel kortvarig reaktion på sindsbevægelser. Længerevarende stumhed er sjælden, men forekommer ved nogle hjernesygdomme i form af akinetisk mutisme, en tilstand af tilsyneladende bevidstløshed, hvor den syge ligger ubevægelig med åbne øjne, men i stand til at tilkendegive sit nærvær ved øjenbevægelser. Endvidere kan stumhed optræde ved sindslidelser som skizofreni, ved hysteri samt ved simulation. Se også døvstumhed og mutisme.