Strofisk sang, sang, hvor alle tekststrofer (vers) går på samme melodi; til forskel fra gennemkomponeret.