Gennemkomponeret, betegnelse for en lied, hvori digtets strofer har individuel musikalsk iklædning, afstemt efter deres skiftende indhold eller efter en fremadskridende handling, sådan som det bl.a. ses i den episke ballade (fx Schuberts Erlkönig); i vidtgående tilfælde kan digtets strofiske form næsten udviskes. Det modsatte er den strofiske lied, i hvilken den samme melodi anvendes til samtlige strofer (fx Schuberts Heidenröslein). En opera, der ikke er delt i skarpt adskilte satser som recitativer, arier, kor o.l., kaldes også gennemkomponeret (fx Richard Wagners musikdramaer).