Stretto, (ital. 'smal, sammentrængt', af lat. strictus 'sammensnøret, stram', perf.part. af stringere 'trække sammen'), musikalsk betegnelse for en afsluttende satsdel i meget hurtigt tempo. I en fuga er stretto det samme som tætføring.