Strandpille, søjleformet erosionsrest, dannet af havet i kystzonen. Skarreklit ud for Bulbjerg var Danmarks kendteste strandpille indtil sammenstyrtningen i 1978. Langs kyster med relativ landhævning kan den højeste forekomst af relikte strandpiller benyttes til bestemmelse af et tidligere, relativt højere havniveau.