Strandbølgebryder, langstrakt konstruktion, der som led i kystsikring anbringes på lavt vand tæt ved og parallelt med stranden; den udføres oftest af sten i løs kastning enten som en enkelt konstruktion eller, ved beskyttelse af længere strækninger, som flere konstruktioner, hvis indbyrdes afstand omtrent svarer til længden af den enkelte bølgebryder.