Storsommerfugle, Macrolepidoptera, gruppe af større sommerfugle. Ifølge nyere klassificering omfatter gruppen primært overfamilierne Bombycoidea (egl. spindere), Noctuoidea (ugler, bjørnespindere m.m.), Geometroidea (målere og nærtbeslægtede) samt dagsommerfugle. Tidligere henførtes også mange andre større sommerfugle til gruppen, bl.a. køllesværmere, træborere, glassværmere og rodædere.