Storhertug er en fyrstetitel i rang mellem konge og hertug. Den er kendt fra 1569, da paven tildelte Cosimo 1. Medici titel af storhertug af Toscana. Titlen er senere anvendt i flere tyske hertugdømmer, men føres efter 1918 kun af Luxembourgs regent.