Stjernetid, siderisk tid, tiden regnet efter stjernehimlens (tilsyneladende) daglige omdrejning om Jorden; formelt defineret som forårspunktets timevinkel. Stjernetid anvendes ved astronomiske observationer. Et stjernedøgn defineres som tiden mellem to på hinanden følgende øvre kulminationer af forårspunktet. Det inddeles i 24 sideriske timer a 60 sideriske minutter a 60 sideriske sekunder. Da Solen for hver dag flytter sig ca. 1° i modsat retning af himlens daglige bevægelse, er middelsoldøgnet ca. 4 min længere end stjernedøgnet. Se også døgn.