Et stirrids er et rum i et skib til service og småproviant, og hvorfra maden serveres.