Stilet er et stødvåben med stiv, spids, tre- eller firkantet klinge. Klingen er sjældent skærpet. Den moderne stilet er udviklet fra et venetiansk kalibermål for artillerister, da man i Venezia i 1661 indførte bæreforbud for sidevåben.