Stemmeværk, bygværk, der ved spærring af en flod opstemmer vandet for at øge vanddybde og mindske vandhastighed. Det overordnede formål er ofte at gøre floden sejlbar (se kanalisering). For at kunne regulere vandgennemstrømningen udføres stemmeværker med bevægelige lukker, såkaldte stigbord, der anbringes imellem piller. Det samlede bygværk inklusive eventuelle faste dæmningsdele, kraftværk og skibsfartssluse spænder fra bred til bred. Se også sluse.