Statussymbol, ydre ting, som mennesker omgiver sig med, og som opfattes eller ønskes opfattet som tegn på speciel social status. I sociologien har begrebet rødder tilbage til studier foretaget af T. Veblen og er fremlagt i bogen Theory of the Leisure Class (1899), hvor han benytter udtrykket iøjnefaldende konsumption (conspicuous consumption). I begyndelsen af 1900-t. demonstrerede G. Simmel, hvordan mennesker i storbyen brugte ting, bl.a. moden, for at skille sig ud og demonstrere særegenhed i en ellers mere og mere konform verden. Senere har den franske sociolog Pierre Bourdieu vist, hvordan mennesker gennem smag udtrykker statusforskelle i samfundet, og hvorledes fx et hjems indretning, møbler, bilen, tøjet og den type kunst og kultur, man foretrækker, kan signalere klasseposition og social status. Se også konsumption, livsstil og social status.