Statement of fact, dokument, der udarbejdes efter et skibs anløb af en havn med angivelse af laste- eller losseoperationers forløb; se rejsebefragtning.