Stamokapteori, teori om den statsmonopolistiske kapitalisme (forkortet stamokap), brugt af kommunister om kapitalismens højeste udviklingsstadium; under stamokap er staten en vigtig økonomisk faktor, som har allieret sig med den største kapital, monopolkapitalen. Især fra 1960'erne og frem var teorien grundlag for en politik, hvor kommunisterne søgte at skabe brede "antimonopolistiske" alliancer.