Staffeli, stativ, hvorpå en kunstmaler anbringer sit billede under arbejdet.