Stadie, den lodrette målestok, der i forbindelse med et nivellerinstrument bruges til udmåling af højdeforskelle ved landmåling. Stadiets inddeling er malet direkte på det træ eller metal, som stadiet er fremstillet af. Til præcisionsformål anvendes dog en inddeling på invarbånd. Se også nivellement.