Staccato, (ital. 'afrevet, afstødt'), musikalsk betegnelse for en artikulationsmåde, hvorved en tone spilles kort og tydeligt adskilt fra de andre toner. Staccato angives med et punkt eller en kort lodret streg over noden. Staccato er det modsatte af legato.