Legato, (ital. 'bundet', af legare 'binde', lat. ligare), musikalsk foredragsprincip, der indebærer, at tonerne bindes sammen uden hørbare pauser imellem dem (modsat staccato). I notationen er de pågældende noder forbundet af en legatobue.