Støvvej, del af frugtanlæg opbygget af frugtbladene midt i en blomst. Støvvejen kan opdeles i tre regioner, støvfang, griffel og frugtknude. Den øverste region, støvfanget, er det område, hvorpå pollenkorn lander ved bestøvningen. Griflen er et mellemstykke, der gennemvokses af de spirende pollenrør på deres vej ned til frøanlæggene i frugtknuden, som er den nedre, udvidede del af støvvejen. Når pollenrørene finder frem til hvert sit frøanlæg, frigives de hanlige celler nær ægcellen inderst i frøanlæggene, og disse udvikles videre til modne frø, som stadig er indesluttet i frugtknuden, der derefter betegnes frugten. Se kim.