Spolere, (lat. spoliare berøve, plyndre), ødelægge; jf. spoliere.