Spoliere, (lat. spoliare berøve, plyndre), plyndre; fratage uretmæssigt; berøve.