Spidshunde, gruppe af hunderacer af ens udseende; racerne har hverken fælles arbejdsområde eller egentligt slægtskab. En spidshund har spids snude, opretstående ører og en firskåren bygning; for de fleste racer gælder, at halen er oprullet hen over ryggen. Typen er spredt over store dele af verden, bl.a. Afrika, Nordamerika, Norge og Grønland, hvilket har betydning for bl.a. de enkelte racers pelstype. Racerne omfatter slæde-, jagt-, vagt- og hyrdehunde, og flere af dem, fx samojedhund, er i dag populære familiehunde. Spidshunde menes — bortset fra den oprullede hale — at minde om den oprindelige hundetype.