Speed er slangudtryk for det euforiserende og stimulerende stof amfetamin og lignende forbindelser, fx methylfenidat.