Spærretid, udgangsforbud i forbindelse med krig eller krigslignende tilstande. Under den tyske besættelse af Danmark dekreterede besættelsesmagten i perioder spærretid i aften- og nattetimerne som led i bekæmpelsen af uro og sabotage, fx forud for og under Folkestrejken i København juni-juli 1944.