Spændvidde, fri spændvidde, afstanden mellem de vægge eller piller, hvorpå lejerne er understøttet. Ved spændvidden for midterfaget af en hængebro forstås den vandrette afstand mellem toppunkterne af kabelsadlerne på pylonerne.