Sorus, (lat., af gr. soros 'hob, bunke'), samling af sporangier hos bregner.