Sororat, (af lat. soror 'søster' og -at), etnografisk betegnelse for den skik, at en kvinde træder i sin barnløse, gifte søsters sted for at føde et barn; barnet tilskrives den barnløse kvinde, som derved opfylder betingelserne i sin ægteskabskontrakt. Ordet anvendes også om det forhold, at en kvinde ved sin gifte søsters død skal indgå ægteskab med enkemanden.