Sonatine er en musikalsk betegnelse for en sonatetype, hvis format og spilletekniske fordringer er mindre end den "store" sonates.