Sommerdag er en meteorologisk betegnelse for en dag, hvor maksimumtemperaturen er mindst 25 °C. Lokaliteter i Danmark har i gennemsnit 2-10 sommerdage om året, færrest ved kysterne.