Soldaterkejserne, moderne betegnelse for de romerske kejsere 235-284, da Romerriget var plaget af borgerkrige og fjendtlige anbreb. General efter general greb magten, men regerede sjældent længe, førend han blev dræbt i slag eller ved mytteri. Det blev til i alt 23 officielt anerkendte kejsere, hvortil kommer andre, der ikke opnåede anerkendelse eller blot herskede over dele af riget. Mange af dem var dygtige generaler, der slog fjenden tilbage og søgte at stabilisere forholdene, og de har med urette generelt fået ry for kun at interessere sig for egen magt.