Sokratisk metode, undervisning under brug af bevidst naive el. ironiske spørgsmål; jf. majeutik.