Soft law er en betegnelse i folkeretten for FN-resolutioner og andre vedtagelser, der ikke kan gøres gældende mod stater som traktatretligt forbindende. I EU-retten er soft law betegnelse for henstillinger og meddelelser, der ikke har retlig forbindende kraft for medlemslandene eller deres borgere, se kontrakt (EU-Kommissionens aktionsplan for kontraktretten). Modsætningen til soft law er hard law, folkeretlige traktatbestemmelser, og de af EU's retsakter, der er retlig bindende.