Slyngplante, plante med svag stængel, der støtter sig til andre planter vha. snoede stængler eller særskilte klatreorganer som hæfteskiver, bladstilke, slyngtråde mv. Slyngplanter kan enten være urter som snerle og silke eller vedplanter som de tropiske skoves lianer. En del arter er venstresnoede, fx snerle og bønne, andre er højresnoede, fx humle og kaprifolie.