Slate, (eng. 'skifer'), finkornet metamorf bjergart, som er dannet ved en lav grad af metamorfose af en lersten og/eller lerskifer. Bjergarten har en veludviklet skifrighed (cleavage) og karakteriseres ved mineralkornene muskovit og chlorit. Kornene er dog så små, at de kun kan ses i mikroskop. Bjergarten har en silkeagtig glans, hvorved den kan skelnes fra den matte, glansløse lerskifer.