Slangemakreller, Gempylidae, familie af pigfinnefisk med ca. 25 arter, der er beslægtet med makrelfisk. Det er slanke, sammentrykte rovfisk, som har en fremspringende underkæbe med lange, spidse tænder. De findes i alle oceaner, ofte på mange hundrede meters dybde. Enkelte arter er af fiskerimæssig betydning, fx oliefisken, Ruvettus pretiosus, der sælges under navnet smørmakrel og kan blive 2 m. Geddetrynen, Nesiarchus nasutus, fanges af og til i Skagerrak.