Slam er et finkornet materiale med højt indhold af organisk stof. Slam fra rensningsanlæg kan udspredes som gødning på landbrugsjord, hvis det ikke har for højt indhold af bl.a. tungmetaller.