Slagtning, aflivning og partering af dyr, se slagteri.