Skovovervågning, landsdækkende indsamling af statistiske data om skovenes tilstand og anvendelse. Ifølge Skovloven er miljøministeren ansvarlig for at overvåge skovenes tilstand og skovbrugets udvikling i samarbejde med nationale og internationale myndigheder og organisationer. Skovovervågningen i Danmark omfatter den nationale skovstatistik (skovinventering), skovsundhedsovervågningen og opgørelser over skovenes anvendelse af publikum.

Den nationale skovstatistik indeholder oplysninger om skovenes beliggenhed, areal, ejerskab, bevoksnings- og produktionsforhold. Skovstatistikken var 1881-2000 baseret på spørgeskemaundersøgelser, som i 2002 blev afløst af topografiske og matrikulære data kombineret med regelmæssigt tilbagevendende målinger og observationer på statistisk udvalgte punkter i skovene (se Danmark (skovbrug)). Målingerne i skoven vedrører bl.a. terræn og jordbund, træernes art, alder, størrelse, sundhed og vedkvalitet, driftsmæssige forhold som fx tyndingshugst og foryngelse (se skovforyngelse), vegetation på træstammerne og skovbunden samt mængden af døde træer. Programmet omfatter ca. 7500 målepunkter.

Skovsundhedsovervågningen udføres som led i et paneuropæisk program for skovenes sundhed. Den danske del af programmet omfatter omkring 50 bevoksninger. Sundhedstilstanden vurderes på grundlag af udvalgte træers beløvningsgrad, dvs. hvor stor en del af nålene eller bladene, det enkelte træ har tabt i forhold til et tilsvarende, fuldt beløvet træ. Vurderingerne foregår på samme tidspunkt hvert år. I en mindre del af de bevoksninger, som indgår i skovsundhedsovervågningen, foretages der målinger af skovens stofkredsløb og andre forhold. Formålet med disse undersøgelser er at forsøge at forklare virkningerne af naturlige og menneskeskabte miljøændringer på skovens sundhed og udvikling.

Opgørelserne over skovenes benyttelse af publikum inkluderer regelmæssige spørgeskemaundersøgelser, publikumstællinger samt statistikker vedr. faciliteter og arrangementer i skovene. Spørgeskemaundersøgelserne omfatter repræsentative udsnit af befolkningen og omhandler ud over forhold som besøgshyppighed og aktiviteter i forbindelse med skovbesøg også befolkningens ønsker til skovenes udformning. Skovovervågningen varetages af Skov & Landskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet. Som supplement til skovovervågningen indsamler Danmarks Statistik data for beskæftigelsen i skovene og handel med skovprodukter.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig