Skleroderma, (gr. sklero- + derma hud), hudsygdom med fortykkelse og stramning af huden.