Skizofren, (se skizofreni), lidende af skizofreni.